Raamatud, kataloogid, ajakirjad ja muud trükised

Kujundame foto- ja kunstiraamatuid, ilukirjandust, ajakirju, katalooge, jne. Lähtume alati iga projekti sisust ja leiame tehnilised lahendused, et vorm toetaks sisu ja tulemus oleks terviklik. Teostame alati vastavalt vajadusele ka illustratsioonide ja fotomaterjali töötluse ning trükiettevalmistuse, et teksti toetav pildimaterjal oleks väga kvaliteetne ja trükkuks võimalikult hästi. Leiame projekti teostuseks parima trükikoja ning suhtleme trükikojaga kõigis tehnilistes küsimustes kuni trükini välja. Vajadusel teostame autorijärelvalvet.