Kutsutud konkursi ideelahendus
Aasta: 2018
Tellija: Tartu Linnavalitsus
Autorid: Kärt Maran, Martin Eelma ja Marje Eelma

Käesoleva võistlustöö märksõnadeks on kogukonnakesksus ning eriilmelise miljöö väärtustamine. Pakume välja 15 minuti ja Linnatootemile sekundeeriva Kogukonnatootemi – paigad linnaruumis, mis seovad linna geograafilise info kogukonna kultuurieluga. Kasutame Emajõge läbiva orientiirina asukoha määramisel. Julgustame aktiivset liikumist, seda nii piktogrammide vormikeeles kui keerulisemate trajektooride positiivsel kajastamisel. Tõstame esile piirkondade eriilmelisust kasutades kaartidel miljööpiirkondade omapära kujutavaid mustreid. Viitade üldilmes hoiame rahulikku joont ning kasutame võimalikult palju olemasolevat linnainventari, et vähendada visuaalset müra linnaruumis. 

Tartu viidasüsteemi konkursitöö on loodud koostöös Kärt Maraniga (Tohuto).

TartuViidastik_esitlus_A3 3
TartuViidastik_esitlus_A3.indd
TartuViidastik_esitlus_A3 5
TartuViidastik_esitlus_A3 6
TartuViidastik_esitlus_A3 7
TartuViidastik_esitlus_A38
TartuViidastik_esitlus_A310
TartuViidastik_esitlus_A311
TartuViidastik_esitlus_A312
TartuViidastik_esitlus_A313
TartuViidastik_esitlus_A314
TartuViidastik_esitlus_A315
TartuViidastik_esitlus_A317
TartuViidastik_esitlus_A318
TartuViidastik_esitlus_A319
TartuViidastik_esitlus_A322
TartuViidastik_esitlus_A323
TartuViidastik_esitlus_A324
TartuViidastik_esitlus_A325
TartuViidastik_esitlus_A326
TartuViidastik_esitlus_A327
TartuViidastik_esitlus_A328
TartuViidastik_esitlus_A331
TartuViidastik_esitlus_A333