8. Tallinna rakenduskunsti triennaal
„Kumab läbi/Translucency“

29.05.–15.08.2021 Kai Keskuses

Aasta: 2020–2021
Kuraator: Stine Bidstrup
Tellija: Tallinna rakenduskunsti triennaali MTÜ
Näituse kujundus: Kärt Maran
Töögrupp: Merle Kasonen, Anu Almik, Katre Ratassepp, Keiu Krikmann, Maret Sarapu
Muusika: Argo Vals
Tehniline teostus: Tõnu Narro, Mihkel Lember, Erik Liiv
Tõlked: Keiu Krinkmann
Rahvusvaheline kommunikatsioon: Alexia Menikou
Näituse fotod: Marje Eelma
Valminud materjalid: lisagraafika 2021. aasta triennaalile, kataloog, näituse sildid, näituse seinatekstid, plakatid, välireklaam bussipeatustes ja OD pindadel, ETV klipp, sotsiaalmeedia bännerid, veebilehe värskendused
Kunstnikud: Linda Aasaru, Andrew Bearnot, Erin Dickson, Ditte Hammerstrøm, Heidi Bach Hentze, Sandra Kosorotova, Eeva Käsper, Julia Maria Künnap, Helen Lee, Jiyong Lee, Eve Margus-Villems, Reinoud Oudshoorn, Julija Pociute, Helena Tuudelepp, Sandra Vaka, Hanna-Maria Vanaküla, Sissi Westerberg, Karlyn Sutherland, Grethe Sørensen ja Wang & Söderström

Seekordse triennaali kuraatori Stine Bidstrupi nägemus ja esmased vestlused näituse kujunduse autori Kärt Maraniga viisid meid vee kui materjali ja veepeegelduste radadele. Need saidki aluseks seekordse graafika loomisel. Mängisime nende mõtetega ja Kai keskuse asukoht mere ääres aitas kindlasti sellele mängule kaasa. Vesi on ühelt poolt läbipaistev aine, õhust sootuks erinev keskkond. Vee ja õhu piiril ja valguse kaasabil saavad võimalikuks olukorrad, kus vesi on ühel ajal nii läbipaistev kui meie maailma tagasipeegeldav. Vesi võib olla ka üsna dünaamilise olemusega ning siis tekivad liikuvad pildid. Vesi või mõni muu vedelik võib olla ka mingit tooni, aga ikkagi olla suurte sügavusteni läbipaistev.

Triennaali kunstnike tööde kujutamine graafikaga käisikäes käis ka juba esimeste vestluste ajal ideena läbi ja jäi kuidagi väga tugevalt lõpuni välja, seega pidime sobitama need kihid omavahel kokku. Ühelt poolt voolav ja peegeldav pealiskiht, mis lõpuks jäi kasutusse voolava ning auruse kirjana, ning selle all valitud teosed või detailid neist. Kokkuvõtteks võib öelda, et töö valmis tihedas koostöös triennaali tiimiga, laual oli mitmeid kavandeid, mis kõik tegelikult tegelesid üldjoontes sama teemaga, kuid erineval graafilisel moel. Lõpuks jäi sõelale variant, mis kõige laiema ringi mõtteid kõige selgemini väljendas. Veepeegeldusi pole kujunduses enam nii selgesti näha, kuid aurune kumav kiri meenutab siiski algset lainetavat veepinda. Fotode valiku tegemise kriteeriumiteks olid esmalt foto sobivus näituse peateema kirjaga, aurune ja voolav kiri pidi jääma taustal loetav. Iga fotoga seda teha ei olnud võimalik. Lõpuks said valitud need fotod, mille peal kiri kõige paremini töötas. Triennaali graafilises disainis on kasutatud järgmiste kunstnike teoseid: Wang & Söderström „Lameekraan“, Sandra Vaka „Kannud (mõru sidrun)“, Eeva Käsper „Sulgunud saladus“ ja Grethe Sørensen „Lillebælt III“.

Alustasin teema illustreerimisest kirjapildis ja olen väga tänulik suurepärastele graafilistele disaineritele Marje ja Martin Eelmale Tuumik Stuudiost. Meil oli hulk arutelusid hägususe üle, sest see sisaldab palju tasandeid ja võib tähendada eri asju.

Stine Bidstrup, kuraator

Marje_ja_Martin_Eelma_TRTR2021_1
Marje_ja_Martin_Eelma_TRTR2021_2
Marje_ja_Martin_Eelma_TRTR2021_3
Marje_ja_Martin_Eelma_TRTR2021_4
KumabLabi_plakat_2021-08-02-15_fotoMarjeEelma.36
2021-08-02-15.36.38
2021-08-02-15.36.47
TRTR2021_KumabLabi_2021-08-08-17.32.17_fotoMarjeEelma

Tuumikuga koostöös tehtud projektid on põhjalikud ja suuremat pilti silmas pidavad. Iga nüanss on läbimõeldud ning mängib kaasa terviku loomisel, mis triennaalide puhul koosneb üldisest visuaalsest keelest, plakatite, kataloogi, näitusegraafika, kodulehe, reklaammaterjalide, meeneteni jne. Tuumikuga töötades tean, et kvaliteedis järgi ei anta ning jõuame alati kontseptuaalse ja omanäolise lahenduseni.

Merle Kasonen, MTÜ Tallinna rakenduskunsti triennaali juhatuse liige

TRTR2021_2021-08-08-17.20_fotoMarjeEelma
TRTR2021_KumabLabi_2021-08-08-17_fotoMarjeEelma2
TRTR2021_KumabLabi_2021-08-08-17.24
TRTR_KumabLabi_2021-08-08-17.32_fotoMarjeEelma