Tallinna Loomaaed

Aasta: 2021
Tellija: Tallinna Loomaaed
Kutsutud konkurss

Kontseptsioon

Tallinna loomaaed on tulevikus pigem multifunktsionaalne looduskaitsekeskus ja globaalse loomaaedade võrgustiku osa. 

Tallinna loomaaia üks põhiväärtusi on maailma terviklik käsitlus, mis on ka kõigi teiste väärtuste alustalaks. Inimeste ja teiste loomade ning miks mitte kõigi planeedil elavate liikide vastastikkusel koosmõjul tekkinud keskkond on keeruline ja mitmetahuline. Selle mõistmine ja lahtimõtestamine ning planeedi heaolu eest seismine vajab uute teadmiste omandamist ja loovat mõtlemist.

Kontseptsiooni loomisel võtsime aluseks tervet planeeti sümboliseeriva ringi ning jagasime selle osadeks kasutades tangrami mõistatamismängu loogikat. Tangrami aluskujundeid on mitmeid ja neil ei ole ka konkreetset mängujuhist. Tangrami üks põhimõtteid on, et mõistatus on lihtne ja keeruline samal ajal. Väike muudatus tükkide asetuses võib olla kõikehõlmava mõjuga ehk igast otsusest või teost sõltub midagi muud, kõik on kõigega seotud.

Logo

Ringi tükkidest on loodud nii logo sümbol kui lisagraafika. Logo sümboli puhul lähtusime Tallinna loomaaia esimese asuka ilves Illu kujundist. Ilvese kui Eesti ainsa loodusliku kaslase esiletõstmine on põhjendatud ajaloolise järjepidevusega.

loomaaed_logo-1
loomaaed_logo-2
loomaaed_logo-3
loomaaed_logo-4
loomaaed_logo-5

Põhivärvid

Valisime loomaaia põhivärvideks samblikurohelise ja helekollase tooni. Roheline seostub keskkonnakaitse, looduse, rahu, puhkuse,
uue elu ja viljakusega.

Paras kogus kollast värvi muudab meid teotahtelisemaks ja rõõmsamaks. Kollane tuleb päikesest ja on elu aluseks.

Loomaaed_pohivarvid_byTuumik

Abivärvid

Lisandvärviks valisime lilla, mis räägib meie tervikliku elukeskkonna hindamatust väärtusest ja samas ka tundlikkusest ja haavatavusest.

Rohelised toonid heledamates ja tumedamates variatsioonides annavad suurema mänguruumi. 

TallinnZOO_abivarvid

Kirjatüübid

Madera on Malou Verlomme loodud üle 30 erinevat stiili sisaldav paindlik fondiperekond, mis sobib loomaaia lisagraafikaga. Madera on selge ja kergesti loetav ning seetõttu kasutatav muuhulgas ka viidastiku süsteemides. Madera sisaldab ka kirillitsat.

typograafia_ok
loomaaed_font_keeled

Graafilised lisaelemendid

Suhtusime kujundite loomisesse mänguliselt. Kümme tangrami tükki sümboliseerivad meie planeedi piiratud ressursse, mis on omavahel alatises seoses ja mille ümberpaigutamisel võib saada lõputuid kombinatsioone, kuid need tükid on alati samad…

Tükkidest moodustuvad abstraktsed loomad, mis jätavad igale vaatajale tõlgendamisruumi.

loomaaed_graafilised_elemendid_valik-2u
loomaaed_graafilised_elemendid_valik-1
loomaaed_graafilised_elemendid_valik-5
loomaaed_graafilised_elemendid_valik-3
loomaaed_graafilised_elemendid_valik-4

Fotode kasutamine

Fotodele on alati paigutatud abstraktseid kompositsioone graafilistest lisaelementidest.
Tekkinud mustrid aitavad fotot siduda taustavärviga. Fotode värvikeel on alati realistlik.

loomaaed_pildikeel-1
loomaaed_pildikeel-2
loomaaed_pildikeel-3

Näited

Loomaaed_Van_byTuumik
loomaaed_tangram
Loomaaed_t-sark
Loomaaed_poster_kavand
Loomaaed_plakat_1_byTuumik
TallinnZOO_rinnamark_byTuumik