Paranduskelder

Aasta: 2019
Tellija: Paranduskelder

Paranduskelder on Tartu Aparaaditehases asuv avatud töökoda, mis korraldab parandamisele ja taaskasutamisele suunatud koolitusi ning töötube, pakub erinevate meistrite abi asjade parandamisel või ümberehitamisel, organiseerib tööriistavahetust ning on keskkonnaks taaskasutuspõhistele mikroettevõtetele. 

Paranduskelder vajas visuaalset identiteeti, mis aitaks neil oma ettevõtmist tutvustada ning kasu­tajateni jõuda. Kujundasime logo ning panime paika üldise visuaalse keele, mille loomisel võtsime fookusesse Paranduskeldri olemuse – isetegemise suuna ning asjade parandamise, taaskasutuse ja ümbertegemise propageerimise. Nii ei ole ka loodud visuaalne keel lõplik vaid ajas muutuv ja arenev. 

Logo viitab mäkaiveri teibile kui parandamise ikoontootele. Ülejäänud visuaalse identiteedi jaoks andsime Paranduskeldrile tööriistad, millega nad saaks ise oma visuaalselt keelt luua ja arendada. Tegime plakatite-, sotsiaalmeedia jms põhjad, kirjatüübi valiku ja baasreeglid. Lisagraafikana lõime illustratsioonid, mille tegelased koosnevad lihtsatest geomeetrilistest kujunditest ja parandamist vajavatest esemetest, et neid saaks ise juurde luua. Kui eesmärgiks on taaskasutus ja isetegemise propageerimine, siis visuaalse keele tööriistad kannavad seda sõnumit paremini kui valmis ja lõpuni viimistletud identiteet. Ka sobitub see hästi Paranduskeldri maailmavaatega ning pakub isetegemisrõõmu.

Web
Web
Web
Web
2020-05-14-18.20.09
IMG_20200622_101806
2020-05-14-11.36.11
instapildid