Dementsuse Kompetentsikeskus

Aasta: 2019
Tellija: Dementsuse Kompetentsikeskus ja
MTÜ Elu Dementsusega
Veebilehe disain ja tehniline lahendus: Codelight

Dementsuse Kompetentsikeskuse logomärk on inspireeritud meelespealille õie kujust.

Business Card 0377 2019-04-29
DKK_infoliini-plakat_A3+3mm_EE
Brochure 1325 2019-06-13_1
Brochure 1305 2019-06-13
DKK_piktogrammid_postkaart_foto-kasutamine-ainult-DKK-kirjalikul-loal
Book 0979 2019-04-30
ShirtDKK_foto-kasutamine-ainult-DKK-kirjalikul-loal
KuidasDementustEnnetada_1920x560px
BannerDKK_foto-kasutamine-ainult-DKK-kirjalikul-loal
DKK_foto-kasutamine-ainult-DKK-kirjalikul-loal
ShirtDKK_foto-kasutamine-ainult-DKK-kirjalikul-loal
ShirtDKK_foto-kasutamine-ainult-DKK-kirjalikul-loal